W sierpniu 2020r., Gmina Krasne złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Malawa Luksemburg. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu dofinansowania, Gmina Krasne przystapi do ogłoszenia przetargu na Wykonawce robót.

Wartość zadania to 3 251 562,84 zł brutto.