W III kwartale 2019 roku po wprowadzeniu środków do budżetu ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania pt. "Przebudowa drogi wewnętrznej Malawa Luksemburg w miejscowości Malawa" o szerokości 3.5 i długości 717 mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem i dwoma mijankami. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim z planowanym terminem zakończenia w II kwartale 2020 roku.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3 250 000,00 zł. Gmina w chwili obecnej posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami. Proces związany z regulacjami geodezyjno-własnościowymi rozpoczęty został w 2014 roku. Ostatnie działki przejęte zostały przez Gminę w drodze wywłaszczenia w 2018 roku. Roboty realizowane będą w oparciu o zgłoszenie wynikające z prawa budowlanego z dnia 13.09.2018 roku.