O G ŁO S Z E N I E

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zawiadamia,

że w dniu

15.10.2021 r. (PIĄTEK)

między godz. 900 a 1200

nastąpi 3 godzinna przerwa w dostawie wody z powodu remontu sieci wodociągowej
w miejscowości

STRAŻÓW

dla budynków       

od Nr 128 A   - Nr 162

od Nr 442 C  - Nr 460


 

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasne, w związku z nadchodzącymi wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym, zwracamy się z prośbą o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożywcze i socjalne, podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej do zaniku włącznie.

Prosimy mieszkańców o zastosowanie się do powyższego apelu oraz o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości w zakresie zapewnienia dostaw wody.

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem


 

UWAGA!!

 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem
i koniecznością podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się,
informuję Państwa, że od czwartku 1 października do odwołania
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem pracuje w ograniczonym zakresie.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny na podany poniżej numer telefonu:

BOK (17) 23 00 275

Informacje dotyczące zgłoszenia aktualnego wskazania wodomierza/y prosimy podawać telefonicznie lub na skrzynkę elektroniczną:

zuk@gminakrasne.pl

Wpłaty z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą, a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe proszę o jej pozostawienie wyłącznie w skrzynce umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do Zakładu.

Będąc świadomym powagi sytuacji apeluję do Państwa o zastosowanie się do dotychczasowych ograniczeń. Bardzo dziękuję za zrozumienie.

 

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem
                           Ilona Mokrzycka - SkibaINFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że z dniem 01 lipca 2019 r. KASA Zakładu ulega likwidacji. Powodem likwidacji jest brak możliwości spełnienia przez Zakład wymogów przewidzianych dla pomieszczeń kasowych.

 

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład można dokonywać m.in.
w Banku EBS Krasne (bezpłatnie do końca roku), do którego należy zgłosić się z drukiem wpłaty (z faktury lub samodzielnie wypełnionym).

 

Informujemy, że BANK NIE WYSTAWIA FAKTUR!!

 

Z dniem 01 lipca 2019 r. każdemu klientowi Zakładu przypisany będzie indywidualny nr konta bankowego, na które należy regulować swoje należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.  Stosowna informacja o zmianie konta bankowego zamieszczona będzie  na fakturze. 

 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne:           504 792 021

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)