UWAGA!!

 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem
i koniecznością podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się,
informuję Państwa, że od czwartku 1 października do odwołania
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem pracuje w ograniczonym zakresie.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny na podany poniżej numer telefonu:

BOK (17) 23 00 275

Informacje dotyczące zgłoszenia aktualnego wskazania wodomierza/y prosimy podawać telefonicznie lub na skrzynkę elektroniczną:

zuk@gminakrasne.pl

Wpłaty z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą, a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe proszę o jej pozostawienie wyłącznie w skrzynce umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do Zakładu.

Będąc świadomym powagi sytuacji apeluję do Państwa o zastosowanie się do dotychczasowych ograniczeń. Bardzo dziękuję za zrozumienie.

 

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem
                           Ilona Mokrzycka - Skiba


 

K O M U N I K A T

             W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że zawieszony jest do odwołania odczyt wodomierzy w budynkach oraz wystawianie faktur przez inkasentów.

Prosimy o podawanie stanów wodomierza drogą elektroniczną na adres:

zuk@gminakrasne.pl  -  faktury odeślemy zwrotnie mailowo.

Wpłaty należy dokonywać na konto wskazane na fakturze. Każdy odbiorca usług posiada indywidualne konto bankowe.

 

W sprawach bieżących prosimy kontaktować się z zakładem mailowo lub telefonicznie.

TEL. BOK  (17)  23  00  275

e-mail:  zuk@gminakrasne.pl

 

 


 


INFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że z dniem 01 lipca 2019 r. KASA Zakładu ulega likwidacji. Powodem likwidacji jest brak możliwości spełnienia przez Zakład wymogów przewidzianych dla pomieszczeń kasowych.

 

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład można dokonywać m.in.
w Banku EBS Krasne (bezpłatnie do końca roku), do którego należy zgłosić się z drukiem wpłaty (z faktury lub samodzielnie wypełnionym).

 

Informujemy, że BANK NIE WYSTAWIA FAKTUR!!

 

Z dniem 01 lipca 2019 r. każdemu klientowi Zakładu przypisany będzie indywidualny nr konta bankowego, na które należy regulować swoje należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.  Stosowna informacja o zmianie konta bankowego zamieszczona będzie  na fakturze.



 

 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne:           504 792 021

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)