UWAGA!!

 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem
i koniecznością podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się,
informuję Państwa, że od poniedziałku 14 września do piątku 18 września
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem pracuje w ograniczonym zakresie.

W tym okresie ZUK będzie nieczynny dla interesantów. W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny na podany poniżej numer telefonu:

BOK (17) 23 00 275

Informacje dotyczące zgłoszenia aktualnego wskazania wodomierza/y prosimy podawać telefonicznie lub na skrzynkę elektroniczną:

zuk@gminakrasne.pl

Wpłaty z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą, a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe proszę o jej pozostawienie wyłącznie w skrzynce umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do Zakładu.

Będąc świadomym powagi sytuacji apeluję do Państwa o zastosowanie się do dotychczasowych ograniczeń. Bardzo dziękuję za zrozumienie.

 

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem
                           Ilona Mokrzycka - Skiba


 

K O M U N I K A T

             W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że zawieszony jest do odwołania odczyt wodomierzy w budynkach oraz wystawianie faktur przez inkasentów.

Prosimy o podawanie stanów wodomierza drogą elektroniczną na adres:

zuk@gminakrasne.pl  -  faktury odeślemy zwrotnie mailowo.

Wpłaty należy dokonywać na konto wskazane na fakturze. Każdy odbiorca usług posiada indywidualne konto bankowe.

Przypominamy, że zakład nie przyjmuje wpłat gotówkowych – kasa została zlikwidowana.

 

 W bieżącym miesiącu szczególnie prosimy o podawanie stanów wodomierza mieszkańców miejscowości: MALAWA.

W sprawach bieżących prosimy kontaktować się z zakładem mailowo lub telefonicznie.

TEL. BOK  (17)  23  00  275

e-mail:  zuk@gminakrasne.pl

 

 


 


 

KOMUNIKAT   

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że w miesiącu marcu w miejscowości Krasne
prowadzone będą odczyty wodomierzy i wystawiane faktury przez pracowników zakładu. Przypominamy, że każdy pracownik posiada legitymację służbową którą winien okazać na żądanie właściciela nieruchomości.

 

UWAGA: Obowiązek wymiany wodomierzy dodatkowych
w budynku (zamontowanych na hydroforach, zliczających ilość ścieków
z ujęcia własnego lub odliczników wody zużytej do podlewania) spoczywa na właścicielach nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny z zakładem, celem umówienia terminu na plombowanie wodomierza dodatkowego (jeśli istnieje i podlegał wymianie).

 

                                                                                                                                                     Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem

                                                                                                                                                     mgr inż. Henryk Horodecki

 


 

INFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że z dniem 01 lipca 2019 r. KASA Zakładu ulega likwidacji. Powodem likwidacji jest brak możliwości spełnienia przez Zakład wymogów przewidzianych dla pomieszczeń kasowych.

 

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład można dokonywać m.in.
w Banku EBS Krasne (bezpłatnie do końca roku), do którego należy zgłosić się z drukiem wpłaty (z faktury lub samodzielnie wypełnionym).

 

Informujemy, że BANK NIE WYSTAWIA FAKTUR!!

 

Z dniem 01 lipca 2019 r. każdemu klientowi Zakładu przypisany będzie indywidualny nr konta bankowego, na które należy regulować swoje należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.  Stosowna informacja o zmianie konta bankowego zamieszczona będzie  na fakturze.


 

 


 

 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne:           504 792 021

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)