Nabór wniosków 2023

Wójt Gminy Krasne informuje, że w terminie od 13.06.2023 do 21.06.2023 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasne do realizacji w 2023 r. Dotacją objęte są koszty związane z demontażem oraz odbiorem materiałów wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Formularz wniosku dostępny do pobrania poniżej 

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy Krasne, 36-007  Krasne 121 w Biurze Podawczym (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. (17) 23 00 247, e-mail:   lub (17) 23 00 222, e-mail: 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a w przypadku nieruchomości lub obiektu do których tytuł prawny posiada kilka osób, zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
  2. Pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu, do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego.

TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasne na lata 2014-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasne na lata 2014-2032

Pliki do pobrania Pobierz plik