Wójt Gminy Krasne informuje, że w terminie od 4 do 31 maja 2021 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasne do realizacji w 2021 r. Dotacją objęte są koszty związane z demontażem oraz odbiorem materiałów wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Formularz wniosku dostępny do pobrania poniżej 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, do skrzynki podawczej przy głównym wejściu w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 23 00 246 

Kontakt e-mail: i.bojda@gminakrasne.pl 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a w przypadku nieruchomości lub obiektu do których tytuł prawny posiada kilka osób, zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
  2. Pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu, do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego.

TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE !!

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasne na lata 2014-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasne na lata 2014-2032

Pliki do pobrania Pobierz plik

Gmina Krasne informuje

Gmina Krasne informuje

że realizacja zadania pn. ”Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krasne” jest dotowane na podstawie umowy dotacji nr 168/2017/OZ/R/DA z dnia 07.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pliki do pobrania Pobierz plik