Referendum Gminne 2016

Sprawozdanie finansowe pełnomocnika inicjatora referendum

Sprawozdanie finansowe pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Rzeszów

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządznym na 23.10.2016 roku (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym - t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 400)

Pliki do pobrania Pobierz plik

Protokół ustalenia wyników Referendum Gminnego

Wyniki głosowania i wyniki referendum ustalono w dniu 24 października 2016r.

Głosowanie przeprowadzono w 6 obwodach głosowania.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Uchwała nr 1/2016

Uchwały nr 1/2016 do 5/2016 Gminnej Komisji do spraw referendum w Krasnem z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.

Pliki do pobrania Pobierz plik

uchwala.komisji.referendum.1.2016.2016-09-30.pdf
W pliku uchwały od 1/2016 do 5/2016 Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Krasnem.

UCHWALA XXVII/208/2016

Uchwała nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 28.09.2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

 W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach terytorialnej i obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Pliki do pobrania Pobierz plik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne
z dnia 9 września 2016r

Na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakató w referendum gminnym w sprawie ...

Pliki do pobrania Pobierz plik

obwieszczenie.wojta.gminy.krasne.2016-09-09.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 9 września 2016r

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 września 2016r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa

Pliki do pobrania Pobierz plik

postanowienie.komisarza.wyborczego.2016-09-05.pdf
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 5.09.2016r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE

Zwołuję w dniu 30 września 2016r o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji do spraw Referendum ...

Pliki do pobrania Pobierz plik

obwieszczenie.wojta.gm.krasne.2016-09-30.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Składy osobowe Obwodowych komisji do spraw referendum od nr 1 do nr 6 z terenu gminy Krasne

Składy osobowe Obwodowych komisji do spraw referendum od nr 1 do nr 6 z terenu gminy Krasne

Uchwała nr 6/2016

Uchwały nr 1/2016 do 5/2016 Gminnej Komisji do spraw referendum w Krasnem z dnia 30 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Data publikacji: 
2017-01-30
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski
Data modyfikacji: 
2017-01-30
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski