Sołectwa

 

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów

 

Sołectwo Ludność Powierzchnia (ha) Statut sołectwa
Krasne 5197 1340 pobierz
Malawa 3539 1270 pobierz
Palikówka 1211 705 pobierz
Strażów 1951 595 pobierz
Razem 11898 3 910 Gęstość zaludnienia: 304,30 os./km2

 

 Źródło: Urząd Gminy Krasne (stan na dzień 31.12.2021 r.).

 

  Urodzenia wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

  Krasne - 58

  Malawa - 42

  Palikówka - 14

  Strażów - 17

  Ogółem - 131

 

  Zgony wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.  

  Krasne - 55

  Malawa - 30

  Palikówka - 13

  Strażów - 18

  Ogółem - 116

  

Od roku 2014 do 2020 gminie przybyło 1056 mieszkańców

 

Liczba mieszkańców w latach 2014-2020 w gminie Krasne w poszczególnych sołectwach