Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

 

DANE DEMOGRAFICZNE GMINY KRASNE

Miejscowość

Ogółem       stan na 31.12.2020

Ogółem

stan na 31.12.2021

Ogółem

Stan na

31.12.2022

Kobieta

stan na 31.12.2022

Mężczyzna

stan na

31.12.2022

Krasne

5.053

5.197

5.358

2.754

2.604

Malawa

3.513

3.539

3.588

1.811

1.777

Palikówka

1.208

1.211

1.206

608

598

Strażów

1.945

1.951

2.027

1.051

976

Ogółem

11.722

11.898

12.179

6.224

5.955

Powierzchnia

 

 

 

39,1 km2

 

Gęstość zaludnienia

 

 

 

311,5 osób na km2

 

 

Urodzenia wg stanu na dzień  31.12.2022 r.

Krasne –     61

Malawa –   37

Palikówka – 9

Strażów –   24

Ogółem -  131

 

Zgony wg stanu wg stanu na dzień  31.12.2022 r.

Krasne –      49

Malawa –    17

Palikówka - 19

Strażów –    13

Ogółem –    98

 

  

Od roku 2014 do 2020 gminie przybyło 1056 mieszkańców

 

Liczba mieszkańców w latach 2014-2020 w gminie Krasne w poszczególnych sołectwach