Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
30 Sierpień 2017 0050.63.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 Nr 0050.62.2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za i półrocze 2017 r.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2017 Nr 0050.61.2017
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu ekonomiczno-administracyjnego obsługi Szkół w Krasnem.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2017 Nr 0050.60.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
22 Sierpień 2017 0050.59.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2017 0050.58.2017
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków w ramach programu Stypendialnego Gminy Krasne za rok szkolny 2016/2017 oraz określenia zasad i trybu jej działania.
Więcej array-brown
16 Sierpień 2017 0050.57.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
09 Sierpień 2017 0050.56.2017
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Sierpień 2017 0050.55.2017
w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Sierpień 2017 0050.54.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2017 0050.53.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2017 0050.52.2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
31 Lipiec 2017 0050.51.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Lipiec 2017 0050.50.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
24 Lipiec 2017 0050.49.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2017 0050.48.2017
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” realizowanych na podstawie Umowy Nr 145/2015 z dnia 01.10.2015r.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2017 0050.47.2017
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
03 Lipiec 2017 0050.46.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w/s świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2017 0050.45.2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2017 0050.44.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown