Łowiectwo

W związku z występowaniem licznych szkód w uprawach i płodach rolnych, powodowanych przez zwierzęta łowne na terenie gminy Krasne, informujemy o sposobach zgłaszania powstałych szkód.

Koła Łowieckie - odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną tj.: dziki., łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach, wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody powstałe przy wykonywaniu polowań.

Koło Łowieckie "Klub Myśliwych Diana" w Łańcucie
ul. Lisa Kuli 18 37-100 Łańcut (tereny: Palikówka, Strażów, część Malawy (po północnej stronie E4), część miejscowości Krasne.
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Waldemar Ornat, ul. Dąbrowskiego 47, 37-100 Łańcut, tel. 609 690 286

Wojskowe Koło Łowieckie „CIETRZEW” Rzeszów
35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 3/3A
(tereny: część Krasnego, część Malawy)
Osoba upoważniona do szacowania szkód:
Elżbieta Żesławska tel. 535 001 106
Zbigniew Ataman   tel. 505 095 161

 

Szkody łowieckie należy zgłaszać na adres:
ul. Sobieskiego 3/3a 35-002 Rzeszów lub na adres e-mail: wklcietrzew.szkody@gmail.com (zeskanowane wnioski)

 

Wojskowe Koło Łowieckie „ROGACZ” Rzeszów

ul. Dąbrowskiego 77, 35-042 Rzeszów 3, skr. pt. 2010
(tereny: część Krasnego i część Malawy)
Szkody należy zgłaszać pisemnie na adres pocztowy Koła.

Koło Łowieckie „Sarenka” Błażowa
ul. Parkowa 12A, 36-030 Błażowa
Szkody należy zgłaszać na adres:
Koło Łowieckie „Sarenka”  Błażowa

ul. Parkowa 12A, 36-030 Błażowa
Osoba szacująca: Stanisław Koza, tel. 697 326 673

Zarząd Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny jest za szacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach do 150 m od zabudowań, stanowiących wyłączenia dla kół łowieckich (jako teren zwartej zabudowy, nie wchodzi w skład obwodów łowieckich).
Zarząd Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem, Oddział Łowiectwa i Ryactwa
35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4
tel. (17) 860 67 57, (17) 747 67 12
e-mail: rolnictwo@podkarpackie.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako przedstawiciel Skarbu Państwa dokonuje szacowania i likwidacji szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową tj.: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz łosie jako zwierzęta podlegające całorocznej ochronie.
Regionalna |Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
35-001 Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 38 (pok. nr 73)
tel. (17) 784-00-44 w.664, 783 921 900
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl


Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich są szczegółowo uregulowane w ustawie z 13 października 1995 Prawo łowieckie Dz. U. z 2018r poz. 2033) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019r, poz 776)

 


Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego
Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz.2168 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz.U.10.45.272)

 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 r. WKL „CIETRZEW" w Rzeszowie

Pliki do pobrania Pobierz plik

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie

Rok gospodarczy 2019/2020