Data Numer Przedmiot
31 Maj 2023 LXV/497/2023
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA”.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/496/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/495/2023
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rzeszów przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Rzeszów.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/494/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/493/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LV/492/2023
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/491/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/490/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/489/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/488/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/487/2023
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/486/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/485/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/484/2023
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/483/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/482/2023
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/481/2023
w sprawie nabycia nieruchomości  położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/480/2023
w sprawie nabycia nieruchomości  położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/479/2023
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/478/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel