Projekty rządowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (2023)

                    

W ramach realizacji przedsięwzięcia Rady Ministrów pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Gmina Krasne otrzymała w 2023 r. dofinansowanie w formie dotacji celowej, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo w szkołach i przedszkolach. Więcej -->

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

          

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Więcej-->

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Program ma umożliwiać realizację przy udziale samorządu gminy drobnych inicjatyw pochodzących bezpośrednio od członków grup społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Więcej-->

Poznaj Polskę

                    

W ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/1524, Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej, na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Więcej-->

 

Opieka nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

 

W trybie ustawy z dnia z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529) Gmina Krasne pozyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania pn. "Postawienie Krzyża Powstańczego na grobie rtm. Jana Newlin Mazarakiego w Krasnem". Więcej -->

Pod biało-czerwoną

            

Zgodnie z umową Nr BW-I.042.5.80.2022 z 28.06.2022 r. Gmina Krasne otrzymała dotację w wysokości 7 959,00 zł na realizację zadania pn. "Instalacja masztu flagowego na "Baduniach" w Palikówce upamiętniający Bitwę Warszawską w 1920 r."  Zadanie, realizowane w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną", jest w 100% finansowane jest z budżetu państwa. Więcej-->

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

                    

W ramach realizacji przedsięwzięcia Rady Ministrów pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Gmina Krasne otrzymała w 2022 r. dofinansowanie w formie dotacji celowej, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo w szkołach i przedszkolach. Więcej-->

Laboratoria przyszłości

               

W ramach realizacji Programu Laboratoria Przyszłości Gmina Krasne otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego pracowni, takiego jak: drukarki 3D z akcesoriami, kamery, aparaty cyfrowe, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki dźwięku i obrazu, stacje lutownicze, mikrokontrolery z akcesoriami oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. Więcej-->

Poznaj Polskę

                    

W ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/139, Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej, na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Więcej-->

Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Krasne

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych. W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Więcej-->