Projekty rządowe

Laboratoria przyszłości

               

W ramach realizacji Programu Laboratoria Przyszłości Gmina Krasne otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego pracowni, takiego jak: drukarki 3D z akcesoriami, kamery, aparaty cyfrowe, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki dźwięku i obrazu, stacje lutownicze, mikrokontrolery z akcesoriami oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. Więcej-->

Poznaj Polskę

                    

W ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/139, Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej, na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Więcej-->

Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Krasne

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych. W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Więcej-->