LXX/550/2023

Uchwała Nr LXX/550/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 30.11.2023 w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Auchan” nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod  usługi komercyjne w  miejscowości Krasne, Gmina Krasne – część A.

Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel