Data Numer Przedmiot
22 Luty 2023 LXI/468/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/467/2023
o zmianie uchwały w s prawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Krasne może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/466/2023
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/465/2023
w sprawie zarządzenia  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/464/2023
w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/463/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/462/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/461/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/460/2023
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/459/2023
w sprawie​ zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób...
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/458/2023
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/457/2023
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/456/2023
Uchwała Budżetowa Gminy Krasne
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel