Data Numer Przedmiot
21 Maj 2024 II/15/2024
w sprawie​ rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/14/2024
w sprawie ustalenia wynagrodzenie Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/13/2024
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/12/2024
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasne do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/11/2024
w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Krasne na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/10/2024
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/9/2024
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Krasne w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.           
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/8/2024
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/7/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2024.
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/6/2024
W sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Krasne i ustalenie jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/5/2024
W sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/4/2024
W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/3/2024
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/2/2024
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krasne
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/1/2024
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krasne
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/596/2024
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/595/2024
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2024 rok.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/594/2024
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/593/2024
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2024 rok
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/592/2024
W sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2024-02-08 08:41:15.030456
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel