Ogłoszenie 1/2024

Wójt Gminy Krasne ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie w 2024 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w plikach do pobrania.