Ogłoszenie 3/2023

Wójt Gminy Krasne ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora projektu na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.

  • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z formularzem oferty i wzorem umowy znajduje się w plikach do pobrania.
  • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert znajduje się w plikach do pobrania.