Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

Data Numer Przedmiot
18 Listopad 2013 9/2013
W sprawie udziału gminy Krasne w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Więcej array-brown
18 Październik 2013 8A/2013
O zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Październik 2013 8/2013
W sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Urzędu Gminy w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Wrzesień 2013 7/2013
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2013 6/2013
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Sierpień 2013 5/2013
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2013 4/2013
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy "Krasne"(...)
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2013 3/2013
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Więcej array-brown
09 Kwiecień 2013 2/2013
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Zespół sportowo-rekreacyjny wraz z przebudową drogi wewnętrznej w Strażowie" (...)
Więcej array-brown
09 Kwiecień 2013 1/2013
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej array-brown