Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

Data Numer Przedmiot
15 Październik 2014 11/2014
W sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno- Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku będących w ewidencji Urzędu Gminy Krasne i jednostek organizacyjnych objętych ewidencją finansowo-księgową.
Więcej array-brown
08 Październik 2014 10/2014
W sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującego w gminie Krasne.
Więcej array-brown
02 Październik 2014 9/2014
W sprawie powołania w Urzędzie Gminy Krasne Komisji celem przeglądu, oceny i wydzielenia oraz dokonania spisu dokumentacji o wartości archiwalnej i dokumentacja przeznaczonej do zniszczenia z wyborów do Parlamentu Europejskiego (...).
Więcej array-brown
19 Wrzesień 2014 8/2014
W sprawie udziału gminy Krasne w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2014 7/2014
W sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sojka - Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Krasne do reprezentowania Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 6/2014
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego (...).
Więcej array-brown
10 Czerwiec 2014 5/2014
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1394 R Krasne Kolonia- Strażów w miejscowości Krasne"(...)
Więcej array-brown
13 Maj 2014 4/2014
O zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sojka- Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Krasne do reprezentowania Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Maj 2014 3B/2014
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Remont budynku Domu Ludowego w Malawie" (...).
Więcej array-brown
01 Kwiecień 2014 3A/2014
W sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Krasne.
Więcej array-brown
07 Luty 2014 3/2014
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Więcej array-brown
04 Luty 2014 2A/2014
O zmianie zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Luty 2014 02/2014
W sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2014 01/2014
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację zadania pn. "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN - etap II" (...).
Więcej array-brown
19 Grudzień 2013 13/2013
W sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Krasne do obsługi kancelaryjnej Zebrań Wiejskich, z terenu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Grudzień 2013 12/2013
W sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji.
Więcej array-brown
21 Listopad 2013 11C/2013
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie" (...)
Więcej array-brown
21 Listopad 2013 11B/2013
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" (...)
Więcej array-brown
21 Listopad 2013 11A/2013
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malawa- Zagóra (...)".
Więcej array-brown
21 Listopad 2013 10/2013
W sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sojka- Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Krasne do reprezentowania Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown