Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

120.6.2016

Zarządzenie Nr 120.6.2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 marca 2016 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Krasne.