Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

Data Numer Przedmiot
02 Wrzesień 2015 15/2015
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Lipiec 2015 14/2015
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
01 Lipiec 2015 13/2015
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad używania samochodu służbowego przez pracowników Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
23 Czerwiec 2015 12/2015
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie" (...).
Więcej array-brown
15 Czerwiec 2015 11/2015
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Więcej array-brown
13 Maj 2015 10/2015
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2015 9/2015
W sprawie zasad używania samochodu służbowego przez pracowników Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2015 8/2015
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Kwiecień 2015 7A/2015
W sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
01 Kwiecień 2015 7/2015
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
Więcej array-brown
27 Marzec 2015 6A/2015
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Więcej array-brown
16 Marzec 2015 06/2015
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Więcej array-brown
02 Marzec 2015 05/2015
W sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
02 Marzec 2015 04/2015
O zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Krasne
Więcej array-brown
02 Marzec 2015 03/2015
W sprawie organizacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krasne oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krasne.
Więcej array-brown
02 Marzec 2015 02/2015
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Krasne
Więcej array-brown
15 Styczeń 2015 01/2015
W sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości Urzędu Gminy Kranse
Więcej array-brown
22 Grudzień 2014 2/2014
W sprawie udzielenia upoważnienia do udziału w czynnościach odbiorczych realizowanych na terenie gminy Krasne we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej".
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 1/2014
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
Więcej array-brown
28 Listopad 2014 1A/2014
O zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown