Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

29-04-2021
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w części m. Krasne, gm. Krasne i m. Rzeszów” na działkach o nr ew.:... więcej

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI RADY GMINY KRASNE

21-04-2021
Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki, które odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. /poniedziałek/ o godz.8:00. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). więcej

OBWIESZCZENIE

21-04-2021
„Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Krasne” więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13