Ogłoszenia

Ogłoszenie

08-05-2020
Wójt Gminy Krasne informuje, że w terminie od 08 do 15 maja 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasne do realizacji w 2020 r. więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

06-05-2020
Zarządzenie Wójta Gminy Krasne w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku. więcej

OBWIESZCZENIA

04-05-2020
Obwieszczenia Wójta Gminy Krasne o decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    215