Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

10-11-2020
STAROSTA RZESZOWSKI zawiadamia że na wniosek z dnia 02.07.2020r., złożony przez Wójta Gminy Krasne, 35-007 Krasne 121, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Kosiorowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AB.6740.15.6.2020 więcej

OBWIESZCZENIE

09-11-2020
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania więcej

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI RADY GMINY KRASNE

04-11-2020
Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki, które odbędzie się w dniu 06.11.2020 r. /piątek/ o godz. 8:30. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    234