Ogłoszenia

Ogłoszenie

15-04-2021
Wójt Gminy Krasne ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert. więcej

OBWIESZCZENIE

06-04-2021
Podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 06.04.2021 r., Wójt Gminy Krasne umorzył postępowanie administracyjne więcej

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI RADY GMINY KRASNE

24-03-2021
Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki, które odbędzie się w dniu 26.03.2021 r. /piątek/ o godz.8:30. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13