Opieka wytchnieniowa 2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowanie
83 232, 00 zł

Całkowita wartość
83 232, 00 zł

Program zapewnia wsparcie osobom z Gminy Krasne, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w szczególności polegać będzie na:

  • czasowym odciążeniu rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.
  • zapewnieniu czasowego zastępstwa w opiece nad osobą niepełnosprawną.