Skład VIII kadencja

Skład Rady Gminy Krasne VIII Kadencji

Grzegorz Nowak
Przewodniczący Rady Gminy Krasne
(przyjmuje strony po wcześniejszym umówieniu w Urzędzie w każdy wtorek
w godz. 16:30-17:00 w pok. nr 17, II p.)
Joanna Bonowicz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasne
Wioletta Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasne
Tomasz Bałchan
Radny Rady Gminy Krasne
Agnieszka Baranowska
Radna Rady Gminy Krasne
Andrzej Chwajoł
Radny Rady Gminy Krasne
Józef Fejdasz
Radny Rady Gminy Krasne
Małgorzata Kula
Radna Rady Gminy Krasne
Małgorzata Lorenc-Szpila
Radna Rady Gminy Krasne
Marek Magierski
Radny Rady Gminy Krasne
Artur Międlar
Radny Rady Gminy Krasne
Grzegorz Morycz
Radny Rady Gminy Krasne
Jarosław Tama
Radny Rady Gminy Krasne
Barbara Tekiela
Radna Rady Gminy Krasne
Stanisław Wąs
Radny Rady Gminy Krasne