Książka telefoniczna

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

STANOWISKO / SPRAWA

IMIĘ I NAZWISKO

NR TELEFONU

URZĄD GMINY KRASNE

36-007 KRASNE 121

TEL. 17 23 00 200

KIEROWNICTWO URZĘDU

WÓJT GMINY KRASNE

JACEK MATERNIA

17 23 00 201

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KRASNE

JANUSZ ŁACH

17 23 00 202

SEKRETARZ GMINY KRASNE

ROBERT ŻOŁYNIA

17 23 00 203

SKARBNIK GMINY KRASNE

DOROTA MAZUR

17 23 00 226

REFERAT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, SPRAW SPOŁECZNYCH
I OBYWATELSKICH

SEKRETARIAT

AGNIESZKA BAL/
NATALIA BONOWICZ-JĘCZALIK

17 23 00 200

INFORMACJA – BIURO PODAWCZE
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

MONIKA MIĘDLAR

17 23 00 240

BIURO RADY GMINY KRASNE
KADRY

ZOFIA BERŁOWSKA

17 23 00 213

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
OBSŁUGA KOMISJI RADY GMINY KRASNE

JOLANTA KOZIOŁ

17 23 00 238

PROMOCJA GMINY, WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

GEORGINA GIEDLAROWIEC

17 23 00 212

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

MICHAŁ CHMIEL

17 23 00 216

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

JACEK ŻURAWSKI

17 23 00 217

OBSŁUGA PRAWNA

MONIKA ZIAJA

17 23 00 214

OBRONA CYWILNA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                        

STANISŁAW TOKARZ

17 23 00 236

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

ANNA SZPYRKA

17 23 00 233

Z-CA KIEROWNIKA, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

MARTA WERNER

17 23 00 234

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(WARUNKI ZABUDOWY)

MAŁGORZATA SIWOWSKA

17 23 00 218

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(WARUNKI ZABUDOWY)

MAGDALENA JURZYK

17 23 00 246

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(WARUNKI ZABUDOWY)

JUSTYNA GABER-RYBCZYK

17 23 00 243

OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI

JOANNA AMAROWICZ

17 23 00 239

OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI

AGNIESZKA ADAMAREK

17 23 00 222

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK REFERATU

ELŻBIETA CYGAN

17 23 00 208

GEODEZJA

MATEUSZ SZLOSEK

17 23 00 242

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW

MALWINA DANIEL

17 23 00 209

REFERAT INFRASTRUKTURY

KIEROWNIK REFERATU

BARBARA WANDYCZ-SŁOWIŃSKA

17 23 00 207

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

NATALIA CISEK

17 23 00 206

INWESTYCJE DROGOWE

MATEUSZ SŁOTA

17 23 00 204

INWESTYCJE KOMUNALNE
I KUBATUROWE

DOMINIKA BAZAN

17 23 00 219

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TRANSPORT PUBLICZNY

KAROLINA KLĘSK

17 23 00 221

REFERAT FINANSÓW, BUDŻETU, PODATKÓW I OPŁAT

PODATKI – OSOBY FIZYCZNE
(KRASNE, PALIKÓWKA), PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE

MAŁGORZATA KUŚPER

17 23 00 223

PODATKI – OSOBY FIZYCZNE
(MALAWA, STRAŻÓW), PODATEK ROLNY
I PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE

MARIA JUCHA

17 23 00 224

KSIĘGOWOŚĆ

ANNA NOWIŃSKA

17 23 00 227

KSIĘGOWOŚĆ

JOANNA MACHYNIA

17 23 00 229

KSIĘGOWOŚĆ
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORT.

JOLANTA PIĘTA

17 23 00 231

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

MAGDALENA SOJKA

17 23 00 237

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM

36-007 KRASNE 121

TEL. 17 23 00 260

KIEROWNIK

WIOLETTA LESZCZYŃSKA

17 23 00 261

PRACOWNIK SOCJALNY

 • KRASNE OD NR 1 DO 700
 • MALAWA OD NR 1 DO 150

AGATA LESIAK

17 23 00 256

PRACOWNIK SOCJALNY

 • PALIKÓWKA
 • STRAŻÓW OD NR 201
  DO KOŃCA NUMERACJI

JOANNA ZIĘBA

17 23 00 257

KSIĘGOWOŚĆ

ZOFIA LESIAK

MARTA KAMIEŃ

17 23 00 258

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KARTA DUŻEJ RODZINY

AGATA MARSZAŁ

17 23 00 262

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KARTA DUŻEJ RODZINY

EWA SUROWIEC

17 23 00 263

STANOWISKO DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ

JUSTYNA ŻUKOWICZ

17 23 00 264

PRACOWNIK SOCJALNY

 • MALAWA OD NUMERU 151
  DO KOŃCA NUMERACJI

BARBARA REJMAN

17 23 00 266

PRACOWNIK SOCJALNY

 • KRASNE OD NUMERU 701
  DO KOŃCA NUMERACJI
 • STRAŻÓW OD NR 1 DO 200

JOANNA SOŁTYS

17 23 00 267

ASYSTENT RODZINY

AGNIESZKA KUD

17 23 00 268

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KRASNEM

36-007 KRASNE 121

TEL. 17 23 00 275

DYREKTOR

ILONA MOKRZYCKA-SKIBA

17 23 00 281

KIEROWNIK DS. WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

MATEUSZ NIEMCZYK

17 23 00 282

REFERENT

IWONA HUNDZ

17 23 00 279

GŁÓWNY KSIĘGOWY

IWONA KĄDZIOŁKA

17 23 00 278

KSIĘGOWY

AGNIESZKA WIĘCEK

17 23 00 277

POMOC ADMINISTRACYJNA

MAGDALENA GAWEŁ-ŁAZARZ

17 23 00 276

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

-

17 23 00 275

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

-

17 23 00 280

510 206 751

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

-

798 109 065

ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY OBSŁUGI SZKÓŁ W KRASNEM

36-007 KRASNE 743B

TEL. 17 23 00 290

DYREKTOR

GRAŻYNA BELCYR

17 23 00 298

GŁÓWNY KSIĘGOWY (ZEAOS KRASNE,
ZSP KRASNE)

ZOFIA CHWAJOŁ

17 23 00 294

KSIĘGOWOŚĆ (ZS STRAŻÓW,
SP PALIKÓWKA, PŻ KRASNE)

AGNIESZKA MENDOCHA

17 23 00 293

KSIĘGOWOŚĆ (GP PALIKÓWKA,
ZS MALAWA)

MARIOLA MOKRZYCKA

17 23 00 297

STYPENDIA, OBSŁUGA KASY

ANNA KRZYWONOS

17 23 00 296

KADRY

ALICJA FIC

17 23 00 292

PŁACE

ALEKSANDRA BOROWIEC

17 23 00 291

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W KRASNEM

36-007 KRASNE 743

TEL. 17 23-00-345

DYREKTOR

IRENEUSZ ŚPIEWLA

17 23 00 346

SEKRETARIAT

ANNA ZACHARIASZ

17 23 00 347

KSIĘGOWOŚĆ

ANETA KAMIŃSKA

17 23 00 349

BIBLIOTEKA KRASNE

MAŁGORZATA ANTCZAK

17 23 00 353

BIBLIOTEKA MALAWA

LIDIA HAJDUK

17 23 00 354

BIBLIOTEKA PALIKÓWKA

AGNIESZKA FURMAN

17 23 00 355

BIBLIOTEKA STRAŻÓW

AGNIESZKA FURMAN

17 23 00 358

DZIENNY DOM POMOCY W KRASNEM

36-007 KRASNE 743

TEL. 17 23-00-380

KIEROWNIK

MONIKA ZWIERCAN

17 23 00 381

OPIEKUN

WIOLETTA ZDEB

17 23 00 382