Palikówka

PALIKÓWKA

Jan Chryzostom Pasek (1636-1701), pamiętnikarz polski, pisał: „pal jest to miejsce na rzece, skąd flisowie ruszają”. Zdrobniale palik, a stąd już tylko krok do nazwy Palikówka. Tak to łacińskie słowo Palus poprzez niemieckie Pfahl trafiło do naszego języka. Historyk Józef Półćwiartek w książce pod tytułem „Wisłok” pisze: pal rzeczny to port rzeczny, przystań. Taka jest geneza nazwy wsi.

W źródłach pisanych Palikówka pojawia się po raz pierwszy w 1409 roku. Rodowód wsi jest jednak o wiele starszy. Palikówka wymieniana jest przy pierwszym podziale włości rzeszowskiej, po śmierci Jana Pakosławica, pierwszego właściciela Rzeszowa i okolicznych ziem po roku 1374. Przeszła wtedy w ręce synów Jana Feliksa i dwóch kolejnych Janów, z których jeden został arcybiskupem lwowskim.

W latach 1490-1504 jest już w posiadaniu czwartego pokolenia Rzeszowskich, w rękach Andrzeja Rzeszowskiego, syna Jana z Przybyszówki. Jednak w 1494 roku zostaje oddana w zastaw na rzecz Jana Pileckiego z Łańcuta, wojewody ruskiego.

Palikówka, wieś położona w malowniczo wijącym się starorzeczu Wisłoka (Pradoliny Karpackiej) z unikalną florą i fauną, na północny wschód od Krasnego, o powierzchni 707 ha, jest najdalej wysuniętym na północny wschód obszarem gminy Krasne. U wrót wioski, dla upamiętnienia 500. rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego, wybudowano na cokole figurę Matki Bożej. W centrum wsi znajduje się budynek Zespołu Szkół, rozbudowany w 2010 r. o salę gimnastyczną z zapleczem, antresolą dla widzów i salą komputerową.

Obiekt wzbogacił się w 2012 r. o zespół boisk „Orlik 2012” . W sąsiedztwie znajduje się budynek wielofunkcyjny Domu Strażaka, w którym swoją siedzibę ma: remiza OSP, ośrodek zdrowia i biblioteka publiczna. W północno – wschodniej części wsi, przy drodze powiatowej Palikówka - Czarna jest zlokalizowany kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego oraz budynek starej szkoły adaptowany na potrzeby gminnego przedszkola. Na dawnym pastwisku mienia wiejskiego urządzono dwa boiska do piłki nożnej. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu swój przebieg ma autostrada A4.

Na terenie miejscowości jest zlokalizowany Zakład Produkcji Śrub wykorzystujący w procesie produkcyjnym szereg najnowocześniejszych technologii, z powodzeniem eksportujący swoje produkty. Ponadto na terenie miejscowości funkcjonują liczne hurtownie i sklepy z branży tekstylnej.