Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

 

DANE DEMOGRAFICZNE GMINY KRASNE

Miejscowość

Ogółem stan na 31.12.2020 r.

Ogółem stan na 31.12.2021 r.

Ogółem stan na 31.12.2022 r.

Ogółem stan na 31.12.2023 r.

Krasne

5.053

5.197

5.358

5.435

Malawa

3.513

3.539

3.588

3.589

Palikówka

1.208

1.211

1.206

1.196

Strażów

1.945

1.951

2.027

2.056

Ogółem

11.722

11.898

12.179

12.276

Powierzchnia

39,1 km2

39,1 km2

39,1 km2

39,1 km2

Gęstość zaludnienia

299,8 osób
na km2

304,3 osób
na km2

311,5 osób
na km2

314 osób
na km2

 

 

Urodzenia                                                                     Urodzenia

wg stanu na dzień  31.12.2022 r.                           wg stanu na dzień  31.12.2023 r.

 

Krasne - 61                                                                     Krasne - 56

Malawa - 37                                                                    Malawa - 25

Palikówka - 9                                                                  Palikówka - 8

Strażów - 24                                                                   Strażów - 20

Ogółem - 131                                                               Ogółem - 109

 

Zgony                                                                             Zgony

wg stanu na dzień  31.12.2022 r.                           wg stanu na dzień  31.12.2023 r.

 

Krasne - 49                                                                     Krasne - 43

Malawa - 17                                                                    Malawa - 30

Palikówka - 19                                                                Palikówka - 15

Strażów - 13                                                                    Strażów - 14

Ogółem - 98                                                                  Ogółem - 102