Ogłoszenie 2/2024

Wójt Gminy Krasne ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora projektu na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w plikach do pobrania.