W przypadku utrzymujących się niskich temperatur powietrza, wzrasta ryzyko uszkodzeń wodomierzy głównych jak również wodomierzy dodatkowych. Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe zabezpieczenie urzadzeń pomiarowych przed oddziaływaniem niskich temperatur oraz uważne kontrolowanie ich stanu (w szczególności, gdy znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach).

Do zabezpieczenia przed mrozem można użyc nast. materiałów:

  • styropian
  • wełna mineralna
  • koc
  • mata słomiana
  • inny dobrze izolujący materiał