O G ŁO S Z E N I E

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem
zawiadamia, że w dniu

11.07.2024 r.

( CZWARTEK)

między godz. 830 a 1300

 

nastąpi przerwa w dostawie wody związana
 z pracami na sieci wodociągowej
w miejscowości:

KRASNE

dla budynków:

nr 33A, 34, 109, 110, 111, 111A, 111B, 112, 113, 114, 115  , dz. 2162/6, dz. 2168/12

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, iż ma ogromne problemy z utrzymaniem prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej.

Powodem problemów jest bezmyślne wrzucanie przez mieszkańców śmieci do sedesu. Najczęściej wrzucane śmieci to:

- chusteczki nawilżane dziecięce,

- bandaże opatrunkowe i elastyczne,

- pieluchy, podpaski,

- płatki i patyczki kosmetyczne,

- ręczniki papierowe, gazety itp.

 Przedmioty te powodują zatory, a w konsekwencji spiętrzenie ścieków i zalanie domów i ogrodów, oraz nieustanne awarie przepompowni.

Apelujemy do mieszkańców o samodyscyplinę, zaprzestanie wrzucania śmieci i korzystanie z sieci kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Dyrektor i Pracownicy

Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem

 


 

K O M U N I K A T

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje,

że od 23 listopada 2022 r. zostało

wznowione wydawanie warunków technicznych na podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej położonych w miejscowości Krasne.

 


 

FAKTURY ZA WODĘ I ŚCIEKI

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, iż w związku z licznymi atakami hakerskimi, faktury wystawiane i przesyłane na skrzynkę elektroniczną do mieszkańców, mogą trafiać do folderu:

„Spam” lub „Wiadomości śmieci”.

Zwracamy się z prośbą o monitorowanie skrzynek elektronicznych i w przypadku braku faktury, zgłaszanie tego faktu do Biura Klienta:

telefonicznie 17 23 00 275 lub mailowo

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 


 

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasne, w związku z nadchodzącymi wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym, zwracamy się z prośbą o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożywcze i socjalne, podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej do zaniku włącznie.

Prosimy mieszkańców o zastosowanie się do powyższego apelu oraz o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości w zakresie zapewnienia dostaw wody.

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem


 

INFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że z dniem 01 lipca 2019 r. KASA Zakładu ulega likwidacji. Powodem likwidacji jest brak możliwości spełnienia przez Zakład wymogów przewidzianych dla pomieszczeń kasowych.

 

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład można dokonywać m.in.
w Banku EBS Krasne (bezpłatnie do końca roku), do którego należy zgłosić się z drukiem wpłaty (z faktury lub samodzielnie wypełnionym).

 

Informujemy, że BANK NIE WYSTAWIA FAKTUR!!

 

Z dniem 01 lipca 2019 r. każdemu klientowi Zakładu przypisany będzie indywidualny nr konta bankowego, na które należy regulować swoje należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.  Stosowna informacja o zmianie konta bankowego zamieszczona będzie  na fakturze.

  

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)