Taryfa i obowiązujące ceny

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 22.02.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 19 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2021 r. - 21.02.2021 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXX/225/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2020 r. - 30.04.2020 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/141/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.05.2019 r. - 31.12.2019 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr IX/59/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr IV/37/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr L/385/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 12.12.2017 r. - 09.06.2018 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XLIV/355/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXX/225/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 24 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr LIX/400/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 30 października 2014 r.