Taryfa i obowiązujące ceny

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.04.2024 r. - 31.08.2024 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr LXXIV/571/2024 Rady Gminy Krasne z dnia 22 marca 2024 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2024 r. - 31.03.2024 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr LXIX/531/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 7 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.09.2023 r. - 31.12.2023 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr LXVII/510/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2023 r. - 31.08.2023 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr LVII/433/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 26 października 2022 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.09.2022 r. - 31.12.2022 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr LV/416/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 22.02.2022 r. - 31.12.2022 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XLIX/358/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 21lutego 2022 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 22.02.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 19 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2021 r. - 21.02.2021 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXX/225/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2020 r. - 30.04.2020 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/141/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.05.2019 r. - 31.12.2019 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr IX/59/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2019 r. - 30.04.2019 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr IV/37/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr L/385/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 26 kwietnia 2018 r.