GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM

e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl

tel. 17 23-00-260

adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnem 

36-007 Krasne 121

NIP 813-31-44-475

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
 
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM:
/GOPSKRASNE/SkrytkaESP

Kierownik GOPS

 Kierownik:  Wioletta Leszczyńska tel.17 23 00 261 pok. nr 10
     
 

 

 

 

Główny Księgowy

Główny Ksiegowy: Marta Kamień tel. 17 23 00 258 pok. nr 9
Starszy Księgowy: Zofia Lesiak tel. 17 23 00 258 pok. nr 9

 

Pracownicy socjalni

Pracownik socjalny: Agata Lesiak  tel. 17 23 00 256 pok. nr 8
(Malawa od numeru domu 1 do numeru 150, Krasne  od numeru domu 1 do numeru 700)     
     
Pracownik socjalny: Joanna Zięba tel. 17 23 00 257 pok. nr 8
(Strażów od numeru domu 201 do  końca numeracji, Palikówka )    
     

 

   
     
Pracownik socjalny: Barbara Rejman tel. 17 23 00 266 pok. nr 12
(Malawa od numeru domu 151 do końca numeracji)    
     
Pracownik socjalny: Joanna Sołtys tel. 17 23 00 267 pok. nr 12

(Krasne od numeru domu 701 do końca numeracji,
Strażów od numeru domu 1 do numeru 200)

   

 

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Ewa Surowiec tel. 17 23 00 263 pok. nr 11
Agata Marszał tel. 17 23 00 262 pok. nr 11

 
   
Justyna Żukowicz tel. 17 23 00 264 pok. nr 0A (sutereny)

 

Asystent Rodziny

 Asystent rodziny:  Agneszka Kud tel.17 23 00 268 sutereny