Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części msc. Krasne

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części msc. Krasne”

14.12.2020 r. przekazano plac budowy, firmie Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c., będącej wykonawcą zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej położona na działkach nr ewid. 1236/5, 1237/58, 1237/67, 1237/88, 1237/102, 2535 w miejscowości Krasne, gmina Krasne”.

Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z drogi gminnej wewnętrznej, do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na dzień dzisiejszy roboty wykonano w 80 % - zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

W maju 2021 r. zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej, w ramach której wykonano 317 mb sieci.

Całkowity koszt inwestycji to 194 513, 73 zł 

 

                                                                                                         Po realizacji inwestycji