„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Krasne”

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Krasne” w dniu 07.12.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe wraz z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Krasne, gmina Krasne na działkach nr 885/5, 1174/59, 1174/61, 1133/1, 1133/3.

Zakończenie robót planowane jest na II kwartał 2021 r.

 

W tarkcie prowadzenia robót