Rozbudowa drogi gminnej nr 108552 R Krasne Wólka w km 0+824 do 1+443,52 wraz z budową zatoki autobusowej realizowana była od marca do końca sierpnia 2015 r. przez firmę Jar. Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 085 671,65 zł.

Krasne Wólka, listopad 2015 r.

Krasne Wólka, kwiecień 2015 r.

Wykonanie nasadzeń na pętli autobusowej Krasne Wólka, grudzień 2015 r.

Krasne Wólka - pętla autobusowa, listopad 2015 r.