W dniu 6 kwietnia 2020 r. Gmina Krasne dokonała odbioru końcowego robót dla zadania pn."Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów".  W ramach zadania wybudowano drogę jednojezdniową, dwupasmową o szerokości 5 - 5,5 m, długości 228 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m, poboczem o szerokości 0,75 m oraz oświetleniem i zawrotką dla autobusów. Wartość inwestycji wyniosła 1 148 387,86 zł brutto, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 684 448,00 zł.

Droga przed rozbudową                                                                       Droga po rozbudowie