Droga do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże

W dniu 12.11.2020r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi na terenie miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów – Załęże”. W ramach inwestycji geometria drogi zostanie dostosowana do parametrów drogi klasy D. Przedmiotowa droga będzie drogą jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni wynoszącej 5,0 m. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" realizowanego wspólnie przez samorząd Województwa Podkarpackiego i 16 gmin, w tym Gminę Krasne.   

W dniu 18.11.2020 przekazano plac budowy Wykonawcy – firmie Matbud Sylwia Sikora.

Na chwilę obecną trwają prace związane z ukladaniem krawężników, obrzeży oraz chodników z betonowej kostki brukowej.

Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na czerwiec 2021 r.

Zdjęcia drogi przed budową

 

     

                                                                                                                Zdjęcia w trakcie budowy

                                      

 

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o nieprawidłowościach w realizowanym projekcie w celu ich zgłoszenia należy skorzystać z