Infrastruktura sportowa i turystyczno-rekreacyjna

Doposażenie placu zabaw w Krasnem

Więcej->

Tor rowerowy pumptrack w Palikówce

Więcej->

Czytelnia plenerowa przy GOKiB w Krasnem

Więcej ->

Plac rekreacyjny w Malawie

Więcej ->

Kort tenisowy w Malawie i altana na placu zabaw w Palikówce

Więcej ->

Altana integracyjna za budynkiem Domu Kultury w Palikówce

Więcej ->

Modernizacja placu zabaw w Palikówce

Więcej->

Nordic Walking spacerem po zdrowie

Więcej ->

Budowa trasy rowerowej

Więcej ->

Budowa placu zabaw w Strażowie

Więcej ->

Miejsce pamięci przy przedszkolu w Palikówce

Więcej ->

Siłownie zewnętrzne

Więcej ->

Wykonanie ogrodzeń placów zabaw

Więcej ->

Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Malawie

Więcej ->

Wyposażenie placu zabaw w Krasnem

Więcej->

Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Krasnem

Więcej ->

Utrzymanie porządku w gminie

Więcej ->

Wymiana piasku na placach zabaw

Więcej->

Zielona infrastruktura w gminie

Więcej ->