Rok 2021

  • "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne"

Projekt zakłada wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w km 604+870 drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa.

Rozpoczęcie robót wykonawczych nastąpiło w kwietniu.

Rok 2019

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Malawie, gm. Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Malawie, gm. Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, która swoim zakresem obejmuje obszar Malawa – Luksemburg  i Malawa – Zagóra. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2019 r.

 

  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krasne

W dniu 19.10.2018 r. zawarta została umowa, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krasne. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej III kw. 2019 r.

 

  • Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe wraz z przebudową odcinka i budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej miejscowość Krasne, gm. Krasne

Dobiegają końca prace projektowe dla inwestycji pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe wraz z przebudową odcinka i budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej miejscowość Krasne, gm. Krasne. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie terenu, na którym zlokalizowany jest budynek 8-io oddziałowego przedszkola w miejscowości Krasne. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Kosztorysowa wartość wykonania zadania wynosi 687 496,53 zł.

Rok 2017

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnem na działkach Nr 612, 613, 638/4, 639/4, gmina Krasne

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE DN 110: 55,85 mb; PCV 200: 42,5 mb

Wartość inwestycji: 10 643,93 zł

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i wewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą przepompownię w Malawie na działkach Nr 797/1, 797/2, gmina Krasne

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE DN 110: 34,25 mb; PCV 200: 72,65 mb

Wartość inwestycji: 23 118,01 zł