W IV kw. 2018 r. wykonana została nakładka asfaltowa o łącznej długości 777 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 208 436,27 zł przy uzyskanym w ramach FOGR dofinansowaniu w kwocie 65 000,00 zł.

Listopad 2018 r. 

  

W ramach Programu ochrony gruntów rolnych w 2017 roku zmodernizowana została droga wewnętrzna do stadionu sportowego w Palikówce. Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, pozwoli na wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego w kolejnym etapie inwestycji. Inwestycja realizowana była przy wsparciu finansowym w kwocie 45 000,00 zł. Całkowita wartość robót 369 821 zł.

Listopad 2017 r.

  

Sierpień 2017 r.