Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg

01-12-2023

W sprawach zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, prosimy o kontakt na podane poniżej numery telefonów.

Drogi gminne:

tel. kom. 798109065

tel. stacj. 172300275

Drogi powiatowe:

tel. 172290782 (Malawa)

tel. 177712802 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:

tel. 19111