Aktualności

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne - Etap II

13-09-2023

12 września 2023 r. Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak podpisał umowę z wykonawcą JAR Sp. z o.o. na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne - Etap II”.

Przedmiotem umowy objęte są następujące zadania:

  • „Budowa dojścia do peronu stacji Rzeszów - Załęże"
  • „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działki nr 3503 w miejscowości Malawa"
  • „Modernizacja drogi gminnej nr 108577R Krasne Widokowa”

Koszt umowy wynosi 302 497,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla części działki nr 3503 w Malawie stanowi 90 000,00 zł.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w IV kwartale 2023 r.