Aktualności

INFORMACJA

30-01-2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasne,

Informuję, że w dniu 25 stycznia 2017 r. Pan Antoni Bytnar, prowadzący działalność gospodarczą pn. Transport Osobowo - Towarowy, złożył w Urzędzie Gminy Krasne oświadczenie:

"zobowiązuję się względem Gminy Krasne do świadczenia w okresie od dnia 25 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym na trasie Strażów - Rzeszów oraz Rzeszów - Strażów z wykorzystaniem moich środków transportu zgodnie z obowiązującym w dniu dzisiejszym rozkładem jazdy".

Ponadto informuję, że linie MPK o numerach 4 i 14 kursują na terenie gminy Krasne zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy.

Z poważaniem,

Z-ca Wójta Gminy Krasne

Violetta Błotko