Aktualności

Bezpłatne wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie

27-03-2024

Zapraszamy do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

mieszczącego się w URZĘDZIE GMINY KRASNE

(sala obrad, pok. nr 2)

w każdą ŚRODĘ w godz. 7:30 - 15:30

Tel. 690 567 248

Więcej informacji na www.podrb.pl