Sołtysi

SOŁTYS SOŁECTWA KRASNE

Stanisław Falandysz

e-mail: s.falandysz@gminakrasne.pl

 

SOŁTYS SOŁECTWA MALAWA

Eugeniusz Piotrowski

e-mail: e.piotrowski@gminakrasne.pl

 

SOŁTYS SOŁECTWA STRAŻÓW

Piotr Lecki

e-mail: p.lecki@gminakrasne.pl

 

SOŁTYS SOŁECTWA PALIKÓWKA

Marcin Leśko

e-mail: m.lesko@gminakrasne.pl