Rady Sołeckie

RADA SOŁECKA SOŁECTWA KRASNE

1. Bożena Kura

2. Bronisław Gwizdak

3. Ewelina Kawalec

4. Katarzyna Pocheć

5. Ewa Sitek

RADA SOŁECKA SOŁECTWA MALAWA

1. Jerzy Skubisz

2. Grzegorz Litwin

3. Maciej Oleszkowicz

4. Bogusław Bartkowicz

5. Helena Piotrowska

RADA SOŁECKA SOŁECTWA STRAŻÓW

1. Marian Jachowicz

2. Aleksander Kuziara

3. Iwona Mazur

4. Anna Wilk

5. Roman Sołtys

RADA SOŁECKA SOŁECTWA PALIKÓWKA

1. Krystyna Nyrka

2. Robert Kogut

3. Bogdan Tomaka

4. Bartosz Gaweł

5. Lesław Kunysz