Data Numer Przedmiot
28 Styczeń 2015 IV/36/2015
w sprawie wydania gazety gminnej "Razem-Biuletyn Informacyjny Gminy Krasne"
Więcej array-brown
28 Styczeń 2015 IV/35/2015
o zmianie uchwały w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie do miasta Rzeszowa
Więcej array-brown
28 Styczeń 2015 IV/34/2015
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Więcej array-brown
28 Styczeń 2015 IV/33/2015
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kranse na lata 2014-2032"
Więcej array-brown
28 Styczeń 2015 IV/32/2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Styczeń 2015 IV/31/2015
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KRASNE
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-05 11:46:43
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel