Data Numer Przedmiot
12 Maj 2015 VIII/56/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/55/2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/54/2015
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/53/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/52/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kranse.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/51/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
10 Kwiecień 2015 VII/50/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/49/2015
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Lokalnej Grupy Działania "EUROGALICJA".
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/48/2015
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2015 roku zamówień uzupełniających w ramach Zadania pn.: "Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/47/2015
w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/46/2015
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/45/2015
w sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/44/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/43/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/42/2015
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
18 Marzec 2015 VI/41/2015
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
18 Luty 2015 V/40/2015
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia gminy Krasne poprzez włączenia jej do miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
18 Luty 2015 V/39/2015
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
18 Luty 2015 V/38/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015
Więcej array-brown
18 Luty 2015 V/37/2015
w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-05 11:46:43
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel