Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

5/2014

Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 10 czerwca 2014 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1394 R Krasne Kolonia- Strażów w miejscowości Krasne" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach PROW na lata 2007-2013.