Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

11B/2013

Zarządzenie nr 11B/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 listopada 2013 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.