Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

9/2014

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 2 października 2014 r. W sprawie powołania w Urzędzie Gminy Krasne Komisji celem przeglądu, oceny i wydzielenia oraz dokonania spisu dokumentacji o wartości archiwalnej i dokumentacja przeznaczonej do zniszczenia z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.